0898 469 074; 0878 469 074 pumpalovi@abv.bg

ЕКСКУРЗИИ

Безименния град

Намира се на 3 км от гр. Добринище и на 4 км от гр. Банско в посока Добринище местните открай време почитат местността Свети Никола, на територията на Добринищкото землище.

Но за съществуването на древно селище на мястото никой не подозира – няма легенди, народни песни и предания, историография или извори.

Голям интерес представляват откритите скелети с размери 1,80-2,00 м,впечатляващият ръст навежда на мисълта, че местността е била населена с тракийското племе Даи. Може би това са онези смели и величествени тракийски войни, описани от Омир, които били привличани за съюзници във войните между гръцките градове-държави.От монетния материал, който е открит тук със сигурност да се каже, че градът е съществувал в периода от ІІ – ІІІ до ХVІІ век, като е бил обитаван без прекъсване. Голямо е разнообразието на намерените артефакти, досега са открити: богат керамичен материал от съдове(открити са над 50 питоса),изобилие на стъкло и стъклени предмети(показват една заможност на населението),накитите,открити са мотики гребла, мечове, стрели, върхове на копия, боини брадвички и др.

Измежду останките на „Безименният град“ е разкрита поредната раннохристиянска базилика от края на IV и началото на V век. Раннохристиянската църква се намира в най-високата част на новооткрития град-крепост в местността „Св. Никола“, в северното подножие на Пирин планина.Старинният храм е открит случайно през 2003 г. при възстановяване на параклиса в местността „Свети Никола“. След това археолозите се намесват за първи път и откриват прилежащ към храма некропол, а по късно из под земята на околността „изниква“ цял град, простиращ се (по първоначални проучвания) на площ от 25-30 дка, и станал известен с нарицателното име „Безименният град“. Последвалите резултати от археологическото проучване са повече от изненадващи. Оказва се, че един над друг се натрупани културни пластове от 3000 – 2000 г. пр. Хр. та чак до късното средновековие (XVII в.). Най-старите пластове достигат до 3 м дълбочина и за учудване е, че следите от човешка дейност не свършват. Много от намерените материали са от далечната къснобронзова и ранножелязна епоха, което доказва наличието един улегнал живот на хората тук от преди 4 500 – 5000 години. Има предположения, че това са били предците на траките.

Безименния град – Галерия